Orbita Mikrokosmosu

Zarówno chińska medycyna, jak i qi-gong oraz alchemia wewnętrzna wykorzystują meridiany do wspierania organizmu w procesie samoleczenia i autoregulacji. Wśród meridianów są dwa, które mają szczególnie duże znaczenie. Jeden biegnie przez  przednią linię środkową od języka do odbytu i nazywany jest meridianem poczęcia, drugi od podniebienia, przez czaszkę, linię środkową pleców do krocza, zwany jest meridianem zarządzającym.

Umiejętność połączenia obu meridianów w jeden obieg oraz cyrkulacja energii umożliwia harmonizowanie innych meridianów, oraz narządów wewnętrznych. Orbita mikrokosmosu jest jedną z podstawowych  zasad jogi taoistycznej. Ułatwia procesy samoregulacji przygotowując ciało do wykorzystania rezerw energii, w sposób konstruktywny dla zdrowia i równowagi psychicznej.

Orbita Mikrokosmosu bywa nazywana Małym Obiegiem i jest podstawową medytacyjną techniką taoistycznej pracy z energią.