Qi gong Żelaznej Koszuli

Żelazna  Koszula to praktyki stosowane aby wzmocnić ciało w celu zwiększenia odporności. Pierwotnie były stosowane przez mistrzów sztuk walki aby uodpornić ciało na uderzenia. Obecnie ich rolą jest zbudowanie odporności na stres i presję, które dziś mają niezwykle destrukcyjny wpływ nie tylko na zdrowie, ale i na relacje.

Na poziomie podstawowym uczymy się  wykorzystywanie struktury ciała jako całości do przenoszenia energii wewnątrz ciała. Podstawą jest nauka pozycji, z których pierwsza jest znana praktykom tai chi i qi gong – jest to Obejmowanie Drzewa. Pozycja ta ma właściwości korekcji postawy oraz umożliwia naukę „przepuszczania” do ziemi obciążeń. Nie zostają one w naszym ciele w postaci napięć, czy bloków mięśniowych. Druga pozycja której uczymy na seminarium podstawowym to Złoty Żółw.

Gdy postawa jest ustabilizowana – możliwe staje się nasączanie ciała, szczególnie organów wewnętrznych energią chi, której obfitość, jak twierdzi Tradycyjna Medycyna Chińska jest niezbędna do zdrowia i samoleczenia.

Bardziej zaawansowane ćwiczenia Żelaznej Koszuli obejmują ćwiczenia ścięgien, wzmacnianie kości i odżywianie szpiku kostnego.